Welkom op de vernieuwde site van de historische Werkgroep Zuidbarge.

In de komende maanden zullen vele documenten aan de website worden toegevoegd, vooral in het menu archief. In het menu foto’s zullen vele afbeeldingen beschikbaar worden gesteld, zoals schoolfotos, die u eventueel zelf af kunt laten drukken.

Het onderdeel genealogieën is gelijk gebleven.

Onder bewoning worden tzt de gegevens uit het boek geplaatst.

Onder errata boek staan de correcties en aanvullingen op het boek die door u zijn doorgegeven. Schroom niet om de fouten die u ziet aan ons door te geven. U kunt wanneer u wilt de gecorrigeerde pagina afdrukken en in het boek plaatsen.

Boekpresentatie

De officiële uitreikingen op 4 en 5 november aan wethouder Sleeking en aan Tini Eising, de oudste inwoonster van ons dorp, waren een succes en werden door ongeveer 200 personen bijgewoond.In de twee weken daarop volgend raakten wij al snel door de voorraad van ruim 400 boeken heen, omdat de personen die het boek hadden ontvangen, zo enthousiast waren dat ze ook voor hun kinderen en bekenden boeken gingen bestellen. Voor ons was dit het bewijs dat men het product zeer op prijs stelde. Dit kwam eveneens tot uitdrukking in de vele positieve reacties die wij hebben mogen ontvangen. Inmiddels hebben we ook nog de 280 exemplaren die wel gedrukt, maar nog niet ingebonden waren, laten inbinden, zodat we weer aan de nieuwe aanvragen kunnen voldoen.De boeken zijn voor €25,- af te halen bij Tuincentum Omvlee.Wilt u een boek per post ontvangen, stort dan €28,50 op reknr: 1255.58.961 tnv Plaatselijk Belang Zuidbarge, Hist. Werkgroep. Vergeet hierbij niet bij de opmerkingen uw adresgegevens te vermelden, zodat wij u het boek kunnen toesturen.

Uitreiking eerste boek aan wethouder Sleeking


Uitreiking boek aan Tini Eising