Zuidbargerstraat 120

Voor 16-4-1974: Zuidbargerstraat 119

Daarvoor Zuidbarge huisnummer 97

periode   bewoners
-1988   Chr. Lagere School
   Stichting Oebjad Surinamers